Didàctica de l'educació infantil
Título

Didàctica de l'educació infantil

Autores
C. Zaragoza, C. Muñoz
Isbn
9788415309000
Tabla de contenidos

UF 1. Contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6 anys.
           NF1. Aproximació al context de l'educació infantil.
           NF2. Principis psicopedagògics de l'educació infantil.
           NF3. Organització de la intervenció educativa.
UF 2. Planificació dels espais, el temps i els recursos en educació infantil.
           NF4. Planificació dels espais, el temps i els recursos en educació infantil.
UF 3. Disseny de projectes i activitats educatives en l'àmbit formal.
           NF5. El projecte educatiu de centre i altres documents de planificació educativa.
           NF6. La proposta pedagògica de centre.
           NF7. La programació a l'aula.
           NF8. Disseny d'activitats.
           NF9. L'avaluació a l'educació infantil.
UF 4. Disseny de projectes i activitats educatives en l'àmbit no formal.
           NF10. Disseny de projectes i activitats educatives en l'àmbit no formal.

LIBRO FÍSICO
30,00 €
>> comprar
>> Añadir
LICENCIA PARA EL LIBRO MEDIA
15,00 €
>> comprar
LICENCIA PARA EL CURSO
15,00 €
>> comprar
Material del profesorado

Para ver una muestra de los materiales,
póngase en contacto con nuestro centro
de atención al profesorado.