FOL per a educació infantil
Título

FOL per a educació infantil

Autores
L. Orteu; A.M. Maya;C.Garzón; J.Agrás;R.M.Villaró
Isbn
9788416415700
Tabla de contenidos

 UF 1. Incorporació al treball.
  NF1. Què vols ser quan siguis gran?
  NF2. Trobar feina.
  NF3. La relació laboral.
  NF4. El temps de treball i la seva retribució.
  NF5. La seguretat social.
  NF6. Equips de treball, negociació i resolució de conflictes.
  NF7. La participació a l'empresa.
UF 2. Prevenció de riscos laborals.
  NF8. Elements bàsics en la prevenció de riscos laborals.
  NF9. Els riscos a la feina en l'educació infantil.
  NF10. La gestió de la prevenció de riscos laborals a l'empresa.

LIBRO FÍSICO
29,00 €
>> comprar
>> Añadir
LICENCIA PARA EL LIBRO MEDIA
14,50 €
>> comprar
LICENCIA PARA EL CURSO
14,50 €
>> comprar
Material del profesorado

Para ver una muestra de los materiales,
póngase en contacto con nuestro centro
de atención al profesorado.