Primers auxilis
Título

Primers auxilis

Autores
A. Ortega
Isbn
9788417144968
Tabla de contenidos

   UF 1. Recursos i trasllat d’accidentats

     1. Valoració inicial de l’assistència en una urgència
     2. L’avaluació de l’estat de la víctima
     3. Aplicació de procediments d’immobilització i mobilització

   UF 2. Suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors

     4. Aplicació de tècniques de suport vital bàsic i desfibril·lació externa

   UF 3. Atenció sanitària d’urgència

     5. Primers auxilis en lesions causades per traumatismes físics
     6. Primers auxilis en lesions causades per agents químics i biològics
     7. Primers auxilis en patologia orgànica d’urgència i en part imminent
     8. Suport psicològic en primers auxilis
APP
de Realidad
Aumentada
2.9 €
LIBRO FÍSICO
29,00 €
>> comprar
>> Añadir
LICENCIA PARA EL LIBRO MEDIA
14,50 €
>> comprar
LICENCIA PARA EL CURSO
14,50 €
>> comprar
Material del profesorado

Para ver una muestra de los materiales,
póngase en contacto con nuestro centro
de atención al profesorado.